Péče o duši

Vítejte na stránkách Pavlíny Strnadové!


Hledáte psychologa, psychiatra nebo spíš psychoterapeuta?
Vysvětlení rozdílu mezi těmito profesemi najdete dole na této stránce.

Pokud hledáte řešení svých potíží, chcete změnit něco, co Vám vadí na sobě, ve vztazích nebo v rodině, mohu vám pomoci já jakožto terapeut.

Nabízím individuální, párovou i rodinnou terapii.
_____________________________________________________________
AKTUÁLNĚ (k 12. 12. 2022):

Milí klienti,
prosím, zvoňte v objednaný čas, naše pracoviště nemá čekárnu.
Necítíte-li se dobře, nebo jste nemocní či v karenténě, na konzultaci, prosím, nechoďte, dohodněte si náhradní termín.
Objednávat se můžete mailem nebo telefonicky.
V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit.
S přáním klidu a pohody,
Pavlína Strnadová
_____________________________________________________________

Na konzultace ke mně přicházejí lidé s potížemi nějak souvisejícími s psychikou. Zdaleka se tedy nejedná jen o ty, kteří už navštívili psychiatra a odnesli si od něj diagnózu (například generalizovaná úzkostná porucha, agorafobie, deprese...), ale jsou to i ti, které jejich problémy např. ve vztazích psychicky ničí a chtějí s tím něco udělat, nebo se prostě necítí psychicky dobře. V neposlední řadě jsou to pak lidé, kterým lékař nebo někdo jiný doporučil řešit své problémy s psychologem nebo psychiatrem (povědomí o psychoterapii jako samostatné profesi ještě není úplně rozšířené ani mezi odborníky).

Potíže, na jejichž odstranění můžeme společně pracovat:
 • psychické potíže, např. úzkosti, panika, deprese, závislosti, větší než přiměřený strach/obavy (z výšek, hadů, zubaře, pavouků, veřejných nebo uzavřených prostor a pod.), který Vás obtěžuje a omezuje Vaše možnosti
 • tělesné potíže, na které má vliv i Váš psychický stav (psychosomatické potíže či onemocnění)
 • zdravotní potíže (po vyšetření lékařem)
 • problémy se spánkem, skřípání zubů ve spánku...
 • nízké sebevědomí, osamělost, únava, ztráta motivace, výkyvy nálad
 • zvládání zátěžových situací v osobním i pracovním životě, vztahy v zaměstnání; syndrom vyhoření
 • potíže s dětmi, období vzdoru, problémy ve škole...
 • vztahové problémy, potíže v partnerské a rodinné komunikaci, vyjednávání si toho, co pro sebe potřebujete
Poskytuji také podporu při překonávání změn a obtížných období života (rozchody, partnerské krize, problémy v práci, hledání životního cíle, odchod či přílišné odkládání odchodu dospělých dětí od rodičů, strach z budoucnosti aj.).

Jak probíhají konzultace:
Na první setkání je třeba se objednat - telefonicky, sms nebo e-mailem.
V soukromé poradně není třeba doporučení lékaře, či dalšího odborníka, postačí odhodlání a ochota klienta (nebo páru či rodiny) řešit svoje problémy.
Na prvním setkání se dohodneme, na čem budeme pracovat, s čím vám mohu pomoci. Na konci setkání se také domluvíme na tom, jak bude naše spolupráce pokračovat.
Dodržuji zásadu důvěrnosti, zaručuji naprostou mlčenlivost, která umožňuje klientům otevřeně hovořit, o čemkoliv je potřeba. Díky tomu je možné vytvořit atmosféru důvěrné a tvořivé spolupráce, jejímž cílem bude to, co si společně jako cíl domluvíme. Měřítkem úspěchu pak bude vaše spokojenost s dosaženým výsledkem.

Moje služby jsou vhodné zejména pro ty z Vás, kteří máte zájem o poměrně rychlé a efektivní řešení svých problémů a stačí Vám setkání jednou za jeden až dva týdny, později třeba i v delších intervalech.
Spolu s mými klienty se soustředíme na přítomnost a hlavně na jejich budoucnost, aby mohli žít plnější a spokojenější život. Pokud se vracíme do minulosti, pak jen když je to z nějakého důvodu pro ně užitečné, především tam hledáme jejich zkušenosti, které mohou dnes využít pro řešení svých potíží. Práce s každým klientem je pak jedinečná stejně jako jeho životní příběh.
Metoda, kterou nejvíce používám, se nazývá Krátká terapie zaměřená na řešení (Solution-Focused Brief Therapy) a patří k systemickým přístupům. Klienti často přicházejí s tím, že "už vůbec nevědí, co s tím mají dělat". V terapii pak postupně přicházíme na to, co by s tím dělat mohli. Objevujeme a otvíráme nové možnosti, měníme úhly pohledu, přístup a postoje, a s tím se dostavuje schopnost zvládání situací, které byly dříve příliš těžké.
Dalším typem potíží jsou ty, které se lidem jakoby "dějí samy", ať už jsou to záchvaty úzkosti, skřípání zubů ve spánku, nevysvětlitelné bolesti nebo cokoliv, co nemůžeme vědomě ovlivnit. V těchto případech je velmi užitečná terapeutická hypnóza, pomocí které je možné pracovat i s nevědomými procesy. Hypnóza patří k nejstarším terapeutickým nástrojům, nicméně v průběhu 20. století prošla výrazným vývojem a byla podrobena mnoha výzkumům, takže nyní umožňuje přinést úlevu a zlepšení kvality života podstatně efektivněji.

Zde nabízím stručné vysvětlení některých pojmů:
Psychoterapie
je speciální způsob komunikace, který může vést k řešení toho, co řešit potřebujete, i za situace, kdy jste přesvědčeni, že Váš problém řešení nemá. Nebo možná tušíte, že nějaké řešení má, jen zrovna nevíte, kde a jak ho hledat.
Psychoterapie nabízí pomoc v řešení psychických, tělesných či vztahových problémů, ale také může vést k osobnímu rozvoji a lepšímu využití potenciálu klienta. V psychoterapii nejde o poskytování rad, neexistuje jeden návod platný pro všechny. Psychoterapie pomáhá utřídit myšlenky, pochopit souvislosti, posílit víru člověka ve vlastní schopnosti a sílu věci řešit a měnit sebe i svůj život ke své spokojenosti.
Psychoterapeut tedy klienta nemusí nutně diagnostikovat a nepracuje pouze s lidmi, kteří trpí psychickou poruchou. Díky dovednostem, které získal v alespoň čtyřletém psychoterapeutickém výcviku, je schopen pomáhat lidem s řešením jejich více i méně běžných problémů, ale i s komplexní změnou v jejich životě.
Psychoterapie většinou probíhá ve více sezeních, kdy frekvence (1x za týden, 1x za 14 dnů, 1x za měsíc) je věcí dohody mezi psychoterapeutem a klientem, také počet setkání závisí na vzájemné dohodě a na zakázce, se kterou přicházíte.

Psychiatrie
Psychiatr je lékař. Vystudoval medicínu. Mezi vysokoškolským vzděláním chirurga, praktického lékaře nebo psychiatra není rozdíl. Specializace na duševní poruchy přichází až v rámci předatestační přípravy ve zdravotnictví, když absolvent medicíny nastoupí do praxe.

Psychologie
Psychologem se zpravidla stává absolvent pětiletého magisterského studia filozofické fakulty (příp. fakulty sociálních studií), jehož základem jsou humanitní vědy, a to především psychologie. Zde se vzdělával zejména v oblastech:
 • vývojové psychologie (ví, co je specifické pro dětství, pro stáří nebo jak se od narození vyvíjí naše mysl)
 • obecné psychologie (kde se učí o myšlenkových procesech, o pozornosti, paměti, emocích)
 • (číst dál)

Poradenství
v našem případě znamená, že když přijdete, dáváte možnost tomu, že si s Vaší potíží společně poradíme.
Moje služby nenahrazují lékařskou péči ani nejsou zdravotní službou, nehradí je zdravotní pojišťovny. Od VZP a ČPZP ale můžete na terapii u mě čerpat příspěvky, viz Ceník