O mně: učím se celý život...

Mgr. Ing. Pavlína Strnadová


Členství v odborných organizacích

ČAP - Česká asociace pro psychoterapii

Vzdělání a výcviky

FHS UK, magisterské studium oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, zaměření SUPERVIZE - v letech 2016-21

KOMPLEXNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK
ve strategické a systemické komunikační a kooperační psychoterapii a hypnoterapii HERMÉS SOLUTIONS TRAINING, akreditace ČPS pro oblast zdravotnictví (800 hodin, Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS Praha, MUDr. František Matuška) v letech 2012-16

SYSTEMICKÁ SUPERVIZE A KOUČOVÁNÍ pro pomáhající profesionály (500 hodin, Institut supervize a koučování HERMÉS Praha, MUDr. František Matuška) - zahájení 2letého výcviku 2014

Výcvik Rodinné konstelace a pohyby duše (Institut rodinných konstelací,
Bhagat J. Zeilhofer) v letech 2012-3

Pražská psychoterapeutická fakulta PVŠPS (zakl. Doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc., Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.) v letech 2011-14

Odborné stáže
Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii Apolinář, KAD VFN
Anima - terapie, o.s., reflektující tým při rodinných a párových terapiích

Semináře a kurzy
Solution-Oriented Hypnosis (William O'Hanlon, MS.,
20 CE hours credit for Marriage & Family Therapists)
Práce s dětskou a adolescentní skupinou (PPF PVŠPS, PhDr. Václava Masáková)
Systemická práce s dětmi a dospívajícími (V&T institut HERMÉS Praha,
Mgr. Petra Meisnerová)
Systemická práce s rodinou (V&T institut HERMÉS Praha, Mgr. Petra Meisnerová)
Terapeutická excelence – mimořádné výsledky v běžné terapeutické praxi
(Scott D. Miller, Ph.D.)
Osobní existenciální analýza (PPF PVŠPS, Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.)
Konverzační hypnóza (PhDr. Jiří Zíka)
Strukturované metody logoterapie (PPF PVŠPS, Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.)
Biodynamické masáže v psychoterapii (PPF PVŠPS, Mgr. J. Špicnerová,
Mgr. M. Marečková)
Rogersovská psychoterapie (PPF PVŠPS, S. Heidlerová)
Výklad snů (PPF PVŠPS, Doc. PhDr. J. Růžička, Doc. PhDr. O. Čálek, CSc.)
Reiki (Mari Hall)
Objevování skrytých schopností (Modrá Alfa, Ing. Petr Velechovský)

Původní povolání a cesta k psychoterapii
Narodila jsem se v roce 1964. Po maturitě na gymnáziu (zaměření na počítače) jsem vystudovala obor Počítače na Elektrotechnické fakultě ČVUT. Byl to směr, který mému životu určil můj otec. Jak jsem pak šla životem, cítila jsem čím dál tím víc potřebu najít si směr vlastní. Po prozkoumání několika odboček jsem našla psychoterapii, a touto cestou jsem se vydala. Z pohledu mého původního povolání je psychoterapie softwarovým inženýrstvím lidských duší. Z mého současného pohledu jde o provázení druhého člověka na cestě životem v úseku, který je příliš skalnatý nebo krkolomný na to, aby jej prošel sám.