Profesní a životní koučink

Koučink

je práce se svým vlastním potenciálem, lepší porozumění sobě samému, objevování svých vlastních cílů a jejich postupné naplňování, to vše s podporou profesionálního kouče.

Profesní koučink

je forma podpory člověka na jeho profesní cestě.
Obvyklá je situace, kdy se někdo dostane do manažerské pozice, nebo v ní už nějakou dobu je, a zjistí, že si potřebuje ujasnit svůj přístup k vedení lidí. S tím souvisí také možnost koučování pracovního týmu, jehož výsledkem může být zlepšení spolupráce, vytvoření pozitivně nabité atmosféry a zkvalitnění v dalších oblastech, které definuje ve svých požadavcích zadavatel.

Koučování se využívá ve firmách, ale stejně tak se osvědčuje ve školství, například při vytváření vize školy, plánování akcí, plánování osobního rozvoje učitelů, jednání se zřizovatelem, rodiči, kolegy i dětmi. Výsledkem pak může být aktivizace, nastavení konstruktivní komunikace, posílení spoluzodpovědnosti a pozitivního myšlení.

Individuální profesní koučování může být součástí osobního rozvoje, když například nejste ve své práci tak úplně spokojeni a potřebujete něco změnit (v krajním případě i profesi jako takovou, což byl můj případ). Nebo k nějakým změnám došlo, vy se s tím potřebujete vypořádat, případně toho i využít, ale zatím nevíte, jak na to.
Také ztráta zaměstnání a hledání nového může být situace, kdy lze podporu profesionálního kouče využít.
I časté stavy, kdy člověk pracuje příliš mnoho nebo naopak má potíže s prokrastinací, nebo cítí nevyváženost mezi svým pracovním, osobním, rodinným a společenským životem, může koučink pomoci vyřešit.

Life coaching

je forma podpory člověka na jeho životní cestě. Můžete mít oprávněný pocit, že jste vlastně v pořádku, a přesto je ve vašem životě něco, co byste potřebovali změnit, abyste byli spokojenější. Možná už i víte, čeho byste chtěli dosáhnout, ale jakoby vás něco brzdilo, překážek na cestě se zdá být příliš nebo prostě jen zatím nemůžete rozpoznat správný směr.

Life coaching se také často rozhodnou využít lidé, kteří mají pocit, jakoby stáli na místě, a chtějí podpořit svůj osobní rozvoj. Nebo ti, kteří přecházejí z jedné významné životní fáze do další, hledají své nové místo a uplatnění, pracují na vztazích se svými rodinnými příslušníky a přáteli.

Pokud máte zájem o koučování, nebo potřebujete další informace, prosím pište na ps@psychoterapie-cbrod.cz