Individuální, párové a rodinné poradenství

Konzultace v Českém Brodě nebo v Praze


Sdílené pracoviště v Českém Brodě
náměstí Arnošta z Pardubic 11, 1. patro
(vchod vedle Pekařství Kollinger, zvonek "terapie Monika")

Sdílené pracoviště v Praze
Psychoterapeutické středisko HERMÉS
Dykova 31, 101 00 Praha 10 - Vinohrady

Podle Vašich potřeb můžeme po zajištění prostoru domluvit konzultaci
i jinde v Praze a okolí.