Články

1. část: Co je panická ataka?


Před stovkami tisíc let byla panická ataka velmi užitečná věc. Tehdy byl život mnohem fyzicky náročnější a nebezpečnější. Neměli jsme ostré zuby ani drápy a tak jsme museli umět rychle reagovat na ohrožení. Měli jsme v té době dvě jednoduché možnosti. Mohli jsme buď utíkat, nebo v opravdu zoufalé situaci bojovat. V tomto případě se panická ataka nazývá "reakce útěk nebo útok". Možná jste o tom někdy slyšeli.

"Útěk nebo útok"

Reakce útěk nebo útok můžeme vnímat jako jednu z nejdůležitějších součástí naší výbavy pro přežití v nebezpečných situacích. Tenkrát byly hrozby jednoduché a přímé, ale často velmi nebezpečné, například divoká zvěř nebo člen nepřátelského kmene.

Proto může být panická ataka spuštěna rychle a hlavně podvědomě. Toto je velmi důležité. Lidé trpící panickými záchvaty často říkají, že "přišly z ničeho nic" a to je hlavní součást reakce útěk nebo útok.

Panická ataka: Rychlejší než myšlenka

Pokud jste v ohrožující situaci a musíte přemýšlet dříve než proběhnou hormonální změny spojené s reakcí útěk nebo útok, už může být pozdě. Případně  byste se mohli rozhodnout špatně, proto se naše podvědomí o to postará samo. Samozřejmě, když jde o přežití, je lepší být připraven na nebezpečí, i kdyby vám zrovna nic nehrozilo.

[Pokud vás zajímá, co je podvědomí: Procesy jako trávení, krevní tlak a tělesná teplota jsou řízeny mozkem. Tyto procesy se obecně dějí bez našeho vědomí. Panický záchvat je také řízen převážně podvědomě, proto ten pocit, že přišel "z ničeho nic".]

Pokud není jasné, co má toto společného s panickým záchvatem v supermarketu nebo na ulici, vydržte, všechno se vyjasní. Mluvili jsme o evolučních důvodech pro paniku, ale co se vlastně děje vašemu tělu v průběhu panického záchvatu? Proč je to tak zvláštní pocit?

Co se děje během panické ataky?

Když vaše tělo změní prioritu z dlouhodobého přežití na krátkodobé ve stavu nouze, děje se hned několik věcí. Následkem vyloučení hormonů jako je adrenalin se váš krevní tlak zvýší a zrychlí se vám dech při přípravě na velkou tělesnou námahu.

Vaše nohy se mohou třást, protože se připravují na běh, vaše ruce se mohou třást, jak se na nich velké svaly připravují k boji. Můžete se zpotit, čímž se vaše tělo ochladí, aby se pak nepřehřálo při velké fyzické námaze, na kterou se podvědomě připravuje.

Krev je odháněna od žaludku k důležitým svalům, kde je potřeba v případě nouze. Z tohoto důvodu lidé, kteří jsou často vystavováni stresovým situacím, mohou mít problémy s trávením; krev je soustavně odváděna od žaludku do jiných částí těla.

Mezi další změny, které probíhají během panické ataky (nebo také reakce útěk nebo útok), patří rozšíření zornic. Oči tak zachytí více světla a my můžeme získat více informací o dané situaci. Občas také můžete cítit potřebu zvracet nebo vyprázdnit střeva, což též přispívá k větší šanci na přežití. Když si vyprázdníte žaludek nebo střeva, budete lehčí a bude snazší utíkat před možným útočníkem. Navíc budete méně přitažliví jako potenciální potrava.

Pamatujte, všechny tyto reakce slouží k přežití v takových podmínkách, pro které se původně vyvinuly. Tak jak je možné, že má panické záchvaty tolik lidí i v dnešním, mnohem bezpečnějším světě?

Přejít na 2. část: Proč máme panické záchvaty?

Zdroj: www.panic-attacks.co.uk/course