Psychoterapie

Vítejte na stránkách Pavlíny Strnadové!


Hledáte psychologa nebo spíš psychoterapeuta?
Pokud potřebujete vyšetření (diagnostiku), vyhledejte psychologa. Pokud hledáte řešení svých potíží, může vám pomoci psychoterapeut. Více informací o těchto příbuzných oborech najdete dole na této stránce.

Já vám mohu nabídnout individuální, párové i rodinné konzultace v rámci svého psychoterapeutického výcviku - viz. moje vzdělání.

Potíže, se kterými si můžeme poradit:
 • psychické potíže, např. úzkosti, panika, deprese, větší než přiměřený strach/obavy (z výšek, hadů, zubaře, pavouků, veřejných nebo uzavřených prostor a pod.), který Vás obtěžuje a omezuje Vaše možnosti
 • tělesné potíže, na které má vliv i Váš psychický stav (neb tělo a duše v interakci tvoří dohromady člověka)
 • problémy se spánkem, skřípání zubů ve spánku...
 • nízké sebevědomí, osamělost, únava, ztráta motivace, výkyvy nálad
 • zvládání zátěžových situací, např. v zaměstnání; syndrom vyhoření
 • vztahové problémy, potíže s dětmi
 • potíže v partnerské a rodinné komunikaci, vyjednávání si toho, co pro sebe potřebujete
Poskytuji také podporu při překonávání změn a obtížných období života (rozchody, partnerské krize, problémy v práci, hledání životního cíle, odchod či přílišné odkládání odchodu dospělých dětí od rodičů, strach z budoucnosti aj.).

Jak probíhají konzultace:
Na první setkání je třeba se objednat - telefonicky, sms nebo e-mailem.
V soukromé poradně není třeba doporučení lékaře, či dalšího odborníka, postačí odhodlání a ochota klienta (nebo páru či rodiny) řešit svoje problémy.
Na prvním setkání se dohodneme, na čem budeme pracovat, s čím vám mohu pomoci. Na konci setkání se také domluvíme na tom, jak bude naše spolupráce pokračovat.
Dodržuji zásadu důvěrnosti, zaručuji naprostou mlčenlivost, která umožňuje klientům otevřeně hovořit, o čemkoliv je potřeba. Díky tomu je možné vytvořit atmosféru důvěrné a tvořivé spolupráce, jejímž cílem bude to, co si společně jako cíl domluvíme. Měřítkem úspěchu pak bude vaše spokojenost s dosaženým výsledkem.

Moje služby jsou vhodné zejména pro ty z Vás, kteří máte zájem o poměrně rychlé a efektivní řešení svých problémů a stačí Vám setkání jednou za jeden až dva týdny, později třeba i v delších intervalech.
Spolu s mými klienty se soustředíme na přítomnost a hlavně na jejich budoucnost, aby mohli žít plnější a spokojenější život. Pokud se vracíme do minulosti, pak jen když je to z nějakého důvodu pro ně užitečné, především tam hledáme jejich zkušenosti, které mohou dnes využít pro řešení svých potíží. Práce s každým klientem je pak jedinečná stejně jako jeho životní příběh.
Metoda, kterou nejvíce používám, se nazývá Krátká terapie zaměřená na řešení (Solution-Focused Brief Therapy) a je rozvíjena zejména v USA v posledních 35 letech. Podle potřeby pak přidávám své zkušenosti z dalších přístupů.

Na úvod nabízím stručné vysvětlení některých pojmů:
Psychiatrie
Psychiatr je lékař. Vystudoval medicínu. Mezi vysokoškolským vzděláním chirurga, praktického lékaře nebo psychiatra není rozdíl. Specializace na duševní poruchy přichází až v rámci předatestační přípravy ve zdravotnictví, když absolvent medicíny nastoupí do praxe.

Psychologie
Psychologem se zpravidla stává absolvent pětiletého magisterského studia filozofické fakulty (příp. fakulty sociálních studií), jehož základem jsou humanitní vědy, a to především psychologie. Zde se vzdělával zejména v oblastech:
 • vývojové psychologie (ví, co je specifické pro dětství, pro stáří nebo jak se od narození vyvíjí naše mysl)
 • obecné psychologie (kde se učí o myšlenkových procesech, o pozornosti, paměti, emocích)
 • sociální psychologie (kde se mluví o vztazích mezi lidmi)
 • metodologie výzkumu (aby jej byl schopen provádět a také aby pak poznal, jakým informacím se dá věřit a jakým ne)
 • klinická psychologie (kde se učí o různých typech duševních poruch a jejich léčbě)
 • poradenská psychologie (například se zaměřením na děti a mládež nebo třeba na obtíže v manželství)
 • psychodiagnostika (týká se použití různých typů testů, dotazníků nebo projektivních metod, díky kterým zjišťuje, jak na tom pacient je s intelektem, tvořivostí, vztahy a tisícem jiných oblastí života)

 • Psychoterapie
  je speciální způsob komunikace, který může vést k řešení toho, co řešit potřebujete, i za situace, kdy jste přesvědčeni, že Váš problém řešení nemá. Nebo možná tušíte, že nějaké řešení má, jen zrovna nevíte, kde a jak ho hledat.
  Psychoterapie nabízí pomoc v řešení psychických, tělesných či vztahových problémů, ale také může vést k osobnímu rozvoji a lepšímu využití potenciálu klienta. V psychoterapii nejde o poskytování rad, neexistuje jeden návod platný pro všechny. Psychoterapie pomáhá utřídit myšlenky, pochopit souvislosti, posílit víru člověka ve vlastní schopnosti a sílu věci řešit a měnit sebe i svůj život ke své spokojenosti.
  Psychoterapeut tedy klienta nemusí nutně diagnostikovat a nepracuje pouze s lidmi, kteří trpí psychickou poruchou. Díky dovednostem, které získal v alespoň čtyřletém psychoterapeutickém výcviku, je schopen pomáhat lidem s řešením jejich více i méně běžných problémů, ale i s komplexní změnou v jejich životě.
  Psychoterapie většinou probíhá ve více sezeních, kdy frekvence (1x za týden, 1x za 14 dnů, 1x za měsíc) je věcí dohody mezi psychoterapeutem a klientem, také počet setkání závisí na vzájemné dohodě a na zakázce, se kterou přicházíte.

  Poradenství
  v našem případě znamená, že když přijdete, dáváte možnost tomu, že si s Vaší potíží společně poradíme.
  Moje služby nenahrazují lékařskou péči ani nejsou zdravotní službou, nehradí je zdravotní pojišťovny.