GDPR - zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů


Jakmile se rozhodnete mě oslovit telefonem nebo mailem, prosím počítejte s tím, že kontaktem z Vaší strany mi dáte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, které mi tímto sdělíte. Pravděpodobně tedy půjde o jméno, telefonní číslo případně e-mailovou adresu. Místo jména můžete použít přezdívku nebo můžete zůstat anonymní jiným způsobem.
Tento Váš souhlas potřebuji k tomu, abych Vám vůbec mohla odpovědět.

Jde tedy o souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „GDPR“), kterým dáváte mně, Pavlíně Strnadové, jakožto správci údajů souhlas se zpracováním Vámi uvedených údajů za účelem odpovědi na Váš dotaz či objednávku, domluvu o termínech setkání, případně dotázání se na stav po uplynutí určité doby po ukončení terapie - tzv. katamnéza např. po půl roce, jednom, dvou či pěti letech.
Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, vyžádat si opravu osobních údajů nebo jejich výmaz a dále vše podle zákona a GDPR.
Aktualizováno: 14.6.2018 15:07